GEVEN

WAAROM GEVEN?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in kerkactiviteiten, (wereld)evangelisatie en diaconie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door o.a. onze levens en onze giften. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Ook ondersteunen wij echtparen die een nieuwe kerk opzetten in binnen- en buitenland.

WILT U ONZE KERK EN DAARMEE GODS WERK ONDERSTEUNEN

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen. Jezus Christus beloofde ons:

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.

Lucas 6:38

HOE KAN IK GEVEN?

Geven aan de kerk kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald. U kunt dan ook geven door middel van een machtigingsformulier. Dit is een makkelijke manier van geven, waarbij u het geld (eenmalig) door de bank laat afschrijven van uw rekening. Maar u kunt ook online geven of via of een bedrag overschrijven op de bankrekeningen van de kerk.

Evangelie Gemeente De Deur te Amsterdam Bijlmer is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam Bijlmer volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bankrekening

IBAN: NL72INGB0006362021 | T.N.V Stichting Evangelie Gemeente “De Deur Bijlmer”